Przedsiębiorcy podlegający ustawie o PIT rozliczający się według skali lub stawką liniową mogą opłacać zaliczki metodą uproszczoną, tj. w stałej kwocie. Przywilej ten dotyczy firm prowadzących już działalność. W 2011 roku nie skorzystają z niego firmy, które rozpoczęły działalność w tym lub ubiegłym roku. Dzieje się tak, gdyż punktem odniesienia do obliczenia wysokości zaliczek uproszczonych jest dochód wykazany w zeznaniu podatkowym składanym za 2009 lub 2008 rok.

Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax Net, wyjaśnia, że gdy podatnik nie uzyskał dochodu w 2009 roku lub jego dochód nie przekroczył kwoty powodującej obowiązek zapłaty PIT (3091 zł), należy sięgnąć jeszcze jeden rok wstecz, czyli do roku 2008 i na podstawie dochodu uzyskanego w tym roku obliczyć wysokość zaliczek.

Do wyliczenia wysokości zaliczki stosuje się stawki roku bieżącego (podatnik opodatkowuje dochody z działalności według 19-proc. stawki liniowej lub według skali, czyli 18 i 32 proc).

Jest to bardzo korzystna forma zapłaty zaliczek, zakładając duży wzrost obrotów w firmie w 2011 roku, gdy w 2009 roku wykazano stratę, a dochód za 2008 rok był niewielki.

– Zaliczki będą dużo niższe w stosunku do uzyskiwanego dochodu, a ostateczne rozliczenie nastąpi dopiero w kwietniu 2012 roku – wskazuje Grażyna Nelip.

W takim przypadku uzyskujemy dodatkowe środki pieniężne do momentu rozliczenia dochodu rocznego. Wykazanie w 2008 oraz 2009 roku straty wyłącza zastosowanie uproszczonej metody obliczania zaliczek w bieżącym roku.

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z metody uproszczonej opłacania zaliczek, zobowiązani są do zawiadomienia o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 21 lutego 2011 r. (termin ustawowy się przesuwa, bo 20 luty wypada w niedzielę).

Ważne!

Do 21 lutego 2011 r. należy złożyć zawiadomienie o rozliczaniu uproszczonym zaliczek