Regułą w rozliczeniu podatków dochodowych jest to, że ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w odpowiednim terminie ustalonym do złożenia zeznania za ten rok (koniec kwietnia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych albo koniec marca dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Jednak w ciągu roku podatkowego podatnicy mają obowiązek odprowadzać zaliczki na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdzie odpowiedzi na pytania:

• jakie mechanizmy rozliczenia podatków z tytułu zaliczek przewiane są w przepisach podatkowych
• jak z uproszczonej metody wpłacania zaliczek korzystają płatnicy PIT
• jak dokonać korekty zeznania rocznego
• czy przedsiębiorcy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą również wpłacać zaliczki miesięczne w uproszczonej formie
• czy podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawych mogą płacić uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Czytaj w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak w 2011 roku płacić uproszczone zaliczki na podatek dochodowy