Zeznanie roczne PIT-36L składają osoby, które w 2010 roku uzyskały przychody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej i wybrały opodatkowanie według 19-proc. stawki liniowej.
PIT-36L jest zeznaniem podatkowym, które w tym roku wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia wypada w sobotę). Deklarację można albo złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym, albo wysłać za pośrednictwem poczty, albo przez internet, korzystając z systemu e-Deklaracje.
Dla osób wypełniających PIT-36L (w tym wspólników spółek osobowych) istotne jest to, że dochodów z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych liniowo nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej (np. ze stosunku pracy), dochodami ze sprzedaży papierów wartościowych, dochodami ze sprzedaży nieruchomości. Do opodatkowania tych dochodów będą służyć inne formularze (PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39).
Podatnicy wypełniając PIT-36L, w celu ustalenia rocznego zobowiązania podatkowego korzystają z danych zawartych w księdze przychodów i rozchodów albo z księgi rachunkowej. Obowiązki dokumentacyjne są analogiczne jak przy rozliczeniu na zasadach ogólnych. Podatek wynosi jednak 19 proc. niezależnie od wysokości osiągniętych dochodów. Rozliczając PIT-36L, podatnik nie może jednak wspólnie rozliczyć się z małżonkiem oraz skorzystać z ulg podatkowych (np. ulgi na dzieci).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wypełnić PIT-36L.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz:
- Dodatkowe dokumenty przydatne w rozliczeniu PIT-36L
- Odliczenie w PIT-36L straty oraz składek wpłaconych do ZUS
- Zeznanie PIT-36L składane przez wspólników spółek osobowych