Ulga prorodzinna przysługuje podatnikom, którzy w 2010 roku sprawowali określoną formę opieki nad dzieckiem.
Ulgę prorodzinną mogą odliczać trzy kategorie podatników. Po pierwsze, są to rodzice wychowujący dzieci własne lub przysposobione. Po drugie, podatnicy, którym opiekę nad dzieckiem przyznał sąd opiekuńczy. Warunkiem odliczenia ulgi przez opiekuna jest jednak to, aby dziecko z nim zamieszkiwało. Trzecią grupą uprawnionych do odliczenia ulgi prorodzinnej są podatnicy sprawujący opiekę nad dziećmi przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Dotyczy to zarówno rodzin zastępczych ustanowionych mocą orzeczenia sądu, jak i sprawujących tę funkcję na podstawie umowy zawartej ze starostą.
Wszystkie trzy kategorie podatników mogą odliczać ulgę na dzieci, które nie ukończyły 18 lat. Rodzice oraz rodzice zastępczy mogą także odliczać ulgę na dzieci pełnoletnie, spełniające warunki określone w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), m.in. warunek wieku, nauki.