Dochody dziecka z umów najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym nie są brane pod uwagę przy ocenie prawa do ulgi prorodzinnej w PIT 2010.
Dochody dziecka z najmu lub dzierżawy mogą pozbawić rodziców prawa do ulgi prorodzinnej. W świetle przepisów regulujących zasady korzystania z tej ulgi decydująca będzie tutaj metoda opodatkowania takich dochodów. Jeżeli jest to ryczałt ewidencjonowany, to ulga przysługuje bez względu na wysokość przychodów dziecka. Jeżeli natomiast dochody z najmu opodatkowane są na ogólnych zasadach, tj. zgodnie ze skalą podatkową, to zastosowanie ma limit dochodów dziecka w wysokości 3089 zł. W przypadku jego przekroczenia ulga przepada.
Jak wyjaśnia Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net, w przypadku uzyskiwania przez dzieci przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany, m.in. ryczałtem ewidencjonowanym, zasadą jest, że rodzic, którego dziecko takie przychody uzyskuje, nie ma prawa do ulgi, z jednym wyjątkiem.