Obniżona 8-proc. stawka VAT będzie stosowana do robót konserwacyjnych. Takie regulacje wynikają z rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz.U. nr 246, poz. 1649).

Problem w tym, że definicja robót konserwacyjnych jest na tyle nieprecyzyjna, że trudno będzie jednoznacznie stwierdzić, kiedy mamy do czynienia z konserwacją, a kiedy np. z naprawą.

– Po raz kolejny podatnicy będą musieli czekać na interpretacje fiskusa – dodają specjaliści.

Montaż stolarki budowlanej

Dotychczas organy podatkowe twardo stały na stanowisku, że o wysokości stawki VAT stosowanej przy montażu produktów branży budowlanej wykonywanych przez producenta będącego firmą usługową czy handlową decyduje statystyczna klasyfikacja czynności. W konsekwencji – jak podkreśla Adam Laskowski, asystent podatkowy w Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe – roboty instalacyjne wykonane przez producenta wyrobu własnymi siłami były klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu. Powodowało to uznanie tej czynności za dostawę towarów i wiązało się z koniecznością opodatkowania jej podstawową stawką VAT (podczas gdy roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego uznawano za usługę podlegającą 7-proc. VAT).

Tym niemniej na podstawie poz. 14 zał. nr 1 do rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług producenci mogli stosować w zakresie montażu produkowanych przez siebie okien i drzwi 7-proc. stawkę VAT w wymienionych w tym przepisie określonych kategoriach budynków.

– W nowym rozporządzeniu z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zastępującym obowiązujące poprzednio rozporządzenie o tej samej nazwie, nie zawarto podobnego przepisu – zauważa Adam Laskowski.

Ekspert dodaje, że przepisami ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług odstąpiono od zasady identyfikacji towarów i usług przy pomocy klasyfikacji statystycznych. Niezależnie, czy montaż wyrobu wykonywany jest przez producenta czy inny podmiot, należy przyjąć, że czynność taka stanowi świadczenie usług.

– Zatem o zastosowaniu preferencyjnej stawki VAT decyduje spełnienie przesłanek z art. 41 ust. 12 – 12c ustawy o VAT, a nie klasyfikacja statystyczna czynności – podkreśla Adam Laskowski.

Definicja konserwacji

Obecnie istnieją dwie potencjalne możliwości zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8 proc. w zakresie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym: w przypadku zakwalifikowania montażu okien i drzwi jako robót konserwacyjnych (na podstawie nowego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT) lub też zaklasyfikowania ich jako remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części (na podstawie przepisów ustawy o VAT).

Andrzej Pośniak, prawnik, doradca podatkowy w Kancelarii CMS Cameron McKenna, stwierdza, że trudno jednoznacznie przesądzić, w którym kierunku pójdą interpretacje organów podatkowych. Wydaje się, że zawarta w nowym rozporządzeniu definicja robót konserwacyjnych, tj. robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej budynku lub jego części, innych niż remont, może nie obejmować montażu drzwi i okien.

Zatem – jak sugeruje Andrzej Pośniak – pozostaje do rozważenia możliwość skorzystania z preferencji zawartej w samej ustawie o VAT.