Rozliczenie dochodów kapitałowych w sposób właściwy dla działalności gospodarczej jest możliwe, gdy przedsiębiorca udowodni ich związek z prowadzeniem firmy.
W rozliczeniu podatkowym za 2010 roku problemem dla podatników może być właściwe ujęcie różnych przychodów kapitałowych w sytuacji, gdy prowadzą działalność gospodarczą.
Ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychody z odsetek od środków na rachunkach bankowych czy dochody ze sprzedaży papierów wartościowych kwalifikuje do tzw. kapitałów pieniężnych, opodatkowanych i rozliczanych odrębnie od przychodów z działalności. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się więc odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Podobna regulacja dotyczy odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz realizacji praw z nich wynikających, która następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
W praktyce jednak powstaje problem, kiedy podatnik może rozliczyć takie przychody kapitałowe w ramach prowadzonej firmy. Organy podatkowe uważają, że aby było to możliwe, takie transakcje kapitałowe powinny być jednym z przedmiotów działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
Zdaniem Mikołaja Jabłońskiego, eksperta podatkowego w Kancelarii SWS, określenie prawidłowego źródła przychodu zależy od spełnienia kilku okoliczności wskazujących na związek lokaty bankowej czy rachunku inwestycyjnego z działalnością gospodarczą podatnika. Lokata albo rachunek inwestycyjny powinna być założona jedynie dla przedsiębiorcy, a środki przeznaczone na lokatę powinny być środkami, które były wykorzystywane lub wygenerowane w ramach działalności gospodarczej, natomiast odsetki osiągnięte z lokaty czy inne zyski będą zatrzymane w przedsiębiorstwie.

19 proc. wynosi zryczałtowany podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych