Inwestorzy giełdowi, którzy w 2010 roku uzyskali zyski, mogą zapłacić mniejszy podatek, gdy uwzględnią straty.
Możliwość rozliczenia straty z lat ubiegłych poniesionych w wyniku sprzedaży papierów wartościowych czy instrumentów pochodnych przewidują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Rozliczanie straty jest jednak ograniczone. Jeśli w danym roku podatkowym inwestor poniósł większe koszty uzyskania przychodów, niż uzyskał przychody (np. cena sprzedaży akcji niższa niż ich cena zakupu), to taki ujemny wynik inwestor wykazuje w zeznaniu podatkowym jako stratę. Tak wykazana strata może być odliczona w ciągu kolejnych 5 lat od dochodów z tego samego źródła, tj. z papierów wartościowych, instrumentów finansowych oraz praw z nich wynikających. Przepisy limitują jednak rozliczenie straty. W kolejnych latach podatkowych nie można wykorzystać więcej niż 50 proc. wartości straty z poszczególnych lat poprzednich.
Taki sposób rozliczenia straty może mieć zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka), odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Przychody giełdowe za 2010 r. należy rozliczyć w zeznaniu PIT-38 składanym do 2 maja (w tym roku 30 kwietnia wypada w sobotę). W sytuacji, w której inwestor na przykład w latach 2008 i 2009 wykazał straty, a w 2010 r. sprzedał papiery z zyskiem, dochód za 2010 r. może pomniejszyć o straty z lat wcześniejszych.