Aby otrzymać od biura maklerskiego informację PIT-8C na czas, trzeba pamiętać o aktualizacji danych adresowych.
Podatnicy, którzy w 2010 roku dokonywali transakcji sprzedaży na giełdzie papierów wartościowych, będą musieli się z tego rozliczyć z urzędem skarbowym.
Wypełniając zeznanie PIT-38, będą korzystać z informacji PIT-8C, którą sporządzają domy maklerskie obsługujące ich rachunek inwestycyjny. Tę informacje brokerzy powinni sporządzić i przekazać do końca lutego.
Zdarza się jednak tak, że przeszkodą w otrzymaniu PIT-8C na czas są nieaktualne dane adresowe inwestora lub niewłaściwie wskazany przez niego urząd skarbowy, który wpisywany jest przy otwarciu rachunku inwestycyjnego. Jeśli więc inwestor w trakcie korzystania z rachunku maklerskiego zmienił swój adres korespondencyjny, powinien go zaktualizować i powiadomić swoje biuro maklerskie.
Nieotrzymanie informacji PIT-8C nie zwalnia inwestora z rozliczenia się z urzędem skarbowym z przychodów uzyskanych w 2010 roku.