Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2011 r., zawiera zmiany dotyczące świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Wspólnoty (art. 28l ustawy o VAT). Zmiana dotyczy usług doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług do nich podobnych, czyli np. usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, w zakresie programowania.

Jak wyjaśnia Aneta Gniewkiewicz, menedżer w kancelarii Paczuski & Taudul, miejscem świadczenia takich usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Obecnie (tj. do 31 grudnia 2010 r.) przepis art. 28l ustawy o VAT zawiera przykładowy katalog usług niematerialnych, identyfikowanych za pomocą klasyfikacji statystycznej (PKWiU). Katalog ten pełni funkcję pomocniczą przy określaniu zakresu usług niematerialnych.

– Uchwalona zmiana polega na usunięciu tego katalogu i jest podyktowana w szczególności odejściem od klasyfikacji statystycznych jako podstawy do identyfikowania usług na potrzeby opodatkowania VAT – tłumaczy Aneta Gniewkiewicz.

Jak dodaje, nowelizacja art. 28l nie spowoduje zmiany zasad opodatkowania usług niematerialnych. Oznacza to, że usługi doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego czy programowania świadczone na rzecz podmiotu spoza Unii Europejskiej będą opodatkowane na dotychczasowych zasadach, a więc poza Wspólnotą. Dotyczy to również innych usług wykonywanych na rzecz podmiotów spoza Unii, wymienionych obecnie (do 31 grudnia 2010 r.) w art. 28l pkt 3) ustawy o VAT.