• Rada Warszawy wprowadziła zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z organizacją Euro 2012
  • Obejmuje ono inwestycje w infrastrukturę hotelową, turystyczną i sportową
  • Inne miasta, m.in. Gdańsk, Wrocław i Poznań, także rozważają wprowadzenie podobnego zwolnienia

RAPORT

Jest pierwsze podatkowe wsparcie dla inwestorów związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Rada Miasta Warszawa wprowadziła od 1 stycznia 2008 r. zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji m.in. w hotele, pensjonaty, działalność turystyczną i sportową. Miasto dzięki zwolnieniu z podatku liczy na zwiększenie bazy hotelowej do 2012 roku o ok. 25-30 proc.

Warunki skorzystania

Zwolnione z podatku od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z nowymi inwestycjami w turystykę. Dotyczy to hoteli z każdej kategorii oraz działalności związanej ze sportem i turystyką w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Działalności. Zwolniona z podatku będzie zatem działalność: organizatorów wycieczek, imprez turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek, stadionów, basenów, pól golfowych, kortów tenisowych, kręgielni itp. Ze zwolnienia nie skorzystają jednak podatnicy, którzy chcieliby zainwestować w działalność gastronomiczną, np. właściciele nowo powstających pubów, restauracji czy barów.

Wartość pomocy będzie obliczana w stosunku do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z realizacją tej inwestycji. Podatnik musi jednak pokryć ze środków własnych lub zewnętrznych przynajmniej 25 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a inwestycja musi być zakończona do 31 grudnia 2011 r. Zwolnienie będzie obowiązywało maksymalnie przez pięć lat.

Więcej miejsc hotelowych

Celem zwolnienia podatkowego - jak czytamy w uzasadnieniu uchwały - jest wspieranie sektora turystycznego w oparciu o zasady określone dla regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Jak powiedział Gazecie Prawnej dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, jest to realna zachęta dla inwestorów, która może przyczynić się do poprawy bazy hotelowej i turystycznej w Warszawie. Stolica, ale także pozostałe miasta, w których odbędą się mecze Euro 2012, potrzebują takich inwestycji. Obecnie Warszawa dysponuje bazą 63 hoteli, podczas gdy Kraków ma ich 89. Mimo że warszawskie hotele są bardziej pojemne (dysponują ponad 18 tys. miejsc hotelowych w stosunku do ponad 11 tys. miejsc w Krakowie), to Rada Warszawy przyznaje, że baza hotelowa Krakowa jest w większym stopniu nastawiona na pobyty turystyczne. Stolica jest natomiast w stanie przyjąć więcej gości biznesowych, ale na Euro przyjadą głównie kibice i turyści, a nie biznesmeni.

Instytut Turystyki szacuje, że w 2012 roku do Polski może przyjechać ponad 20 mln turystów z całego świata. W 2005 roku tylko do Warszawy przyjechało 2,3 mln turystów z zagranicy oraz 3,8 mln z kraju. Nawet jeśli przyjmiemy, że na nowy stadion narodowy wejdzie tylko 55 tys. kibiców, to liczba 18 tys. miejsc hotelowych wydaje się dalece niewystarczająca. Bohdan Wyżnikiewicz uważa więc, że zachęta w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości to krok w dobrym kierunku.

- Nie jest to rynkowe rozwiązanie, ponieważ wprowadza się wyjątek od zasady opodatkowania. Zwolnienie jest jednak wskazane, ponieważ może zachęcić inwestorów do podjęcia działalności - powiedział Bohdan Wyżnikiewicz.

Jacek Pawlik, doradca podatkowy z firmy audytorskiej Eccom, zwraca uwagę, że wsparcie działalności sportowej i turystycznej jest dziś konieczne.

- Uważam, że działalność sportową i turystyczną należy wspierać, ponieważ przy obecnym boomie mieszkaniowym takich obiektów brakuje - stwierdził Jacek Pawlik.

Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha uważa natomiast, że zwolnienie z podatku nie stanowi aż takiej zachęty dla inwestorów jak myślą władze, ponieważ wpływ na podjęcie inwestycji ma wiele innych czynników, jak np. poziom bezpieczeństwa czy perspektywy trwałości przedsięwzięcia.

- Analizowaliśmy w Centrum wpływ stawek podatku od nieruchomości w miastach na rozwój przedsiębiorczości. Z analizy tej wynika, że tam, gdzie podatki są od lat na tym samym poziomie lub były obniżane, odnotowywano wzrost przedsięwzięć gospodarczych. Przykładem miasta, które prowadzi taką politykę, jest Wrocław, w którym od pięciu lat podatki nie były podwyższane - powiedział GP Andrzej Sadowski.

Zdaniem Roberta Gwiazdowskiego, prezydenta Centrum im. Adama Smitha, niższy podatek od nieruchomości ma dla inwestorów głównie znaczenie psychologiczne. Jednak przyciągane w ten sposób inwestycje mają w dłuższej perspektywie również wymiar ekonomiczny. O powodzeniu stosowanej przez Wrocław polityki w zakresie podatku od nieruchomości świadczą liczby. Nakłady inwestycyjne we Wrocławiu wzrosły w pierwszej połowie 2007 r. aż o 1 mld zł w porównaniu z I połową 2004 r.

Zwolnienia w miastach

Zwolnienie podatkowe związane z organizacją Euro 2012 wprowadzono na razie tylko w Warszawie. Niewykluczone jednak, że inne miasta, chcąc przyciągnąć inwestycje do siebie, również wprowadzą podobne zwolnienia. Z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami samorządów Wrocławia, Gdańska i Poznania wynika, że taka propozycja może się pojawić podczas obrad rad miast.

Uprawnienia do wprowadzenia ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości posiada na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Rada miasta może więc uchwalić zwolnienie, ale wykonanie uchwały rady leży w gestii prezydenta miasta.

5 lat maksymalnie będzie obowiązywało zwolnienie z podatku od nieruchomości w Warszawie

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl