Podatnik zamierza otworzyć punkt skupu i sprzedaży złomu.

– Czy przedsiębiorców handlujących złomem obowiązują specjalne zasady rozliczania VAT – pyta pan Piotr z Włodawy.

Obrót złomem w praktyce bywa przedmiotem szczególnego zainteresowania organów kontroli skarbowej. Rafał Kowalik, konsultant podatkowy w kancelarii Parulski & Wspólnicy, podkreśla, że obecnie ustawa o VAT w sposób szczególny określa moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do dostawy złomu stalowego i żeliwnego lub złomu metali nieżelaznych. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 5 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku złomu niewsadowego obowiązek podatkowy powstaje z momentem zapłaty całości lub części należności w sytuacji, gdy dostawa ta dokonywana jest na rzecz jednostki, z którą podpisano umowę, w myśl której nabywca dokonuje kwalifikacji jakościowej złomu, z tym że nie później niż 20. dnia od momentu wysyłki złomu do tej jednostki.

– Jednak gdy podatnik nie zawarł umowy, z której wynikałaby kwestia kwalifikacji złomu przez nabywcę zastosowanie znajdą zasady ogólne określone w art. 19 ust. 1, 4 oraz 11 ustawy o VAT – zastrzega Rafał Kowalik.

Natomiast w przypadku złomu wsadowego momentem powstania obowiązku podatkowego jest moment otrzymania całości lub części zapłaty, jednak obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu.

Ekspert przypomina równocześnie, że projekt nowelizacji ustawy o VAT z 9 września 2010 r. zakłada istotną zmianę zasad rozliczania VAT od obrotu złomem. Zgodnie z projektem usunięty zostanie art. 19 ust. 13 pkt 5 ustawy o VAT wskazujący na szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Jednocześnie podatnikiem z tytułu dostawy złomu zostanie ustanowiony jego nabywca, jeżeli dostawa złomu będzie dokonywana między podatnikami VAT.

W związku z tym – jak podkreśla Rafał Kowalik – sprzedawca złomu na wystawianej fakturze nie będzie wykazywał VAT. Podatek w tym przypadku będzie rozliczany przez nabywcę złomu.