Organizacje pożytku publicznego, chcąc znaleźć się na liście uprawnionych do otrzymania pieniędzy z 1 proc. podatku, muszą spełnić określone warunki. Podobnie jak uczestnicy różnego rodzaju gier, przystępując do konkursu, godzą się na pewne reguły.
W ramach regulaminów przyjmują zasady, które określają wzajemne prawa i obowiązku organizatora i uczestnika zabawy. Niezastosowanie się do regulaminu wyklucza prawo do nagrody.
Organizatorem tej loterii jest budżet państwa, a pośrednio też podatnicy, którzy wskazują swoje typy w zeznaniu PIT. Uczestnik z prawem do nagrody to organizacja pożytku publicznego. W regulaminie zostało zawarte zastrzeżenie, że potencjalny uczestnik (organizacja) uzyskuje prawo do wygranej, gdy przekaże ministrowi w wymaganym terminie sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe. Jeśli tego warunku nie spełni, to w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania pieniędzy się nie znajdzie. Taki punkt regulaminu ma chronić przed przekazywaniem pieniędzy organizacjom, które nie są w stanie uczciwie się rozliczyć z powierzonych im środków.
Wyrażanie swojego niezadowolenia, że znalazło się poza wykazem, który premiuje do głównej wygranej, nie spowoduje automatycznie powrotu na linię startu. Ten bieg po kasę dla niektórych zakończył się, zanim się jeszcze rozpoczął. Kto nie przedstawił sprawozdania finansowego, ten nie otrzyma nic. I taka już jest ta gra, której reguły są z góry ustalone.