W PIT za 2010 rok przekazanie 1 proc. podatku jest łatwiejsze
Wzorem lat ubiegłych w czasie trwania akcji rozliczeń PIT podatnicy będą mogli zdecydować o przekazaniu 1 proc. podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Wystarczy, że w tym celu samodzielnie i terminowo złożą zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym, wypełnią stosowny wniosek oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonają zapłaty podatku.
W zeznaniu podatkowym za 2010 r. (w stosunku do roku 2009) wypełnienie wniosku jest prostsze i polega wyłącznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP oraz wysokości kwoty na jej rzecz. W konsekwencji podatnicy nie muszą już przytaczać pełnej nazwy OPP, co stanowi dla nich znaczne ułatwienie, zważywszy, że niektóre z nazw są długie (wieloczłonowe) i łatwo o popełnienie pomyłki przy ich wpisywaniu w zeznaniu.
Ponadto w przypadku zeznań podatkowych za 2010 rok takich jak PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, środki z 1 proc. szybciej trafią na konta OPP. Ich przekazanie rozpocznie się bowiem już w maju i potrwa do końca lipca (w przypadku tych zeznań za 2009 r. miało to miejsce w lipcu i sierpniu). Związane jest to m.in. ze skróceniem z dwóch miesięcy do jednego terminu złożenia korekty zeznania, w której podatnik może zadeklarować 1 proc. na rzecz wybranej OPP, oraz z wprowadzeniem dla wszystkich zeznań jednego terminu na przekazanie środków z 1 proc.