Już 1 stycznia 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930). Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia. Niektóre czynności zostały zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2012 r., a część do 30 kwietnia 2011 r.

Jak wyjaśnia na naszą prośbę Ministerstwo Finansów, nie przewidziano w nim dalszego, tj. po 30 kwietnia 2010 r. utrzymania niektórych z dotychczas stosowanych zwolnień o charakterze przedmiotowym (czyli bez względu na wysokość obrotu) w zakresie sprzedaży usług lub towarów. Zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących nie zostanie przedłużone przy m.in. usługach prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, z wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P.

Oznacza to – jak podkreśla resort finansów – że od 1 maja 2011 r. obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczyć będzie również usług prawnych dotyczących patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej (PKWiU 69.10.15).