Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą. Planuje na początku 2011 roku zmienić nazwisko. Zdaje sobie sprawę z tego, że będzie musiała wymienić wszystkie dokumenty.

– Czy dodatkowo muszę to zgłosić w urzędzie skarbowym – pyta pani Katarzyna z Tarnowskich Gór.

Tak. Zmiana nazwiska pociąga za sobą obowiązek aktualizacji danych. Ewa Bujalska, dyrektor podatkowy Grupy, Synthos, Echo Investment, Cersanit, Barlinek, wskazuje, że zasady aktualizacji różnią się w zależności od sposobu rozliczania podatku, jak również formalnoprawnego statusu osoby fizycznej.

– W stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą, w której nazwisko jest elementem nazwy firmy, poprawna aktualizacja jest nieodzowna, aby posługiwać się nowym nazwiskiem w obrocie gospodarczym (np. przy zawieraniu umów, wystawianiu faktur, podpisywaniu deklaracji) – tłumaczy Ewa Bujalska.

Ekspert dodaje, że funkcjonuje już zasada tzw. jednego okna, w związku z czym zasady aktualizacji również uległy zmianie. Na gruncie rozporządzenia Rady Ministrów z 24 marca 2009 r., wydanego na podstawie delegacji z ustawy z 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie składają już NIP-3 do naczelnika urzędu skarbowego, lecz formularz EDG-1 – w urzędzie miasta lub gminy, w którym dana osoba ma miejsce zamieszkania. Formularz EDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego.

– Zmianę nazwiska powinno się zaktualizować w terminie 14 dni od daty zmiany danych, co w przypadku osób, które zmieniły nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa, może powodować obowiązek kolejnej aktualizacji w związku z wymianą dowodu osobistego – zauważa Ewa Bujalska.

Ekspert dodaje, że w przypadku podatników VAT należy uznać, że systemowa zmiana mająca na celu usprawnienie procesu ewidencji danych nie objęła aktualizacji VAT-R. Osoba będąca podatnikiem VAT powinna niezależnie dokonać aktualizacji we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 7 dni od daty zmiany nazwiska.