W ciągu 10 miesięcy 2010 roku podatnicy sprowadzili z zagranicy 627,6 tys. samochodów. W całym 2009 roku było to 693,3 tys. Celnicy potwierdzają: rośnie – choć nie w lawinowym tempie – liczba sprowadzanych aut z UE. Różnie bywa z importem pojazdów z krajów trzecich, czyli pozaunijnych. Tu w większości przypadków występuje tendencja spadkowa.

Nabycie pojazdów

Sprowadzanie samochodów osobnych z krajów spoza UE nie jest bardzo popularne. Marzena Siemieniuk z Izby Celnej w Białej Podlaskiej podaje, że w porównaniu z rokiem 2009 w ciągu 11 miesięcy roku 2010 sprowadzono do Polski o ok. 65 proc. samochodów osobowych mniej (w 2009 r. na terenie właściwości Izby Celnej w Białej Podlaskiej było ich 658, w 2010 r. – 226).

– W imporcie w 2009 roku mieliśmy 114 pozycji. Najstarszy importowany rocznik auta to 1956, najmłodszy jest z 2009 roku. W 2010 mamy 78 samochodów, najstarsze pochodzą z roku 1958 oraz 1975, natomiast najmłodszy z tego roku – wskazuje Monika Woźniak-Lewandowska z Izby Celnej w Szczecinie.

Jeśli chodzi o sprowadzanie aut z krajów UE to – jak podkreśla Marzena Siemieniuk – ruch utrzymuje się tu mniej więcej na porównywalnym poziomie, z niewielką tendencją wzrostową – w ciągu 11 miesięcy roku 2010 sprowadzono do Polski o ok. 5 proc. samochodów więcej niż w całym roku 2009 (w 2010 r. na terenie właściwości Izby Celnej w Białej Podlaskiej sprowadzono do Polski ponad 37 tys. samochodów, w roku 2009 – niecałe 36 tys.).

Agnieszka Skowron z Izby Celnej w Opolu stwierdza, że w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano nieznaczny wzrost złożonych deklaracji akcyzowych, a co za tym idzie większą liczbę sprowadzonych do Polski samochodów. W 2009 r. na terenie woj. opolskiego przyjęto 17 767 deklaracji (sprowadzono ponad 20 tys. samochodów), a do dziś przyjęto 17 972 deklaracji (ok. 21 tys. samochodów).

Podobne wnioski można wyciągnąć z danych przesłanych nam z Izb Celnych w: Przemyślu, Białymstoku, Katowicach.

– Przykładowo w oddziałach celnych w Białymstoku i Łomży odnotowano wzrost w nabyciu wewnątrzwspólnotowym o ok. 15 proc. – podkreśla Maciej Czarnecki z Izby Celnej w Białymstoku.

Preferencje podatników

Polacy sprowadzają do Polski różne marki aut. Cezary Kosman z Izby Celnej w Poznaniu mówi, że do najczęściej sprowadzanych (styczeń – listopad 2010 r.) należą nowe pojazdy marki Skoda (33 175 szt.) i Volkswagen (24 526 szt.).

– Wśród sprowadzanych w 2010 roku samochodów dominuje Volkswagen – ponad 6 tys. przypadków. Popularne są również marki: Opel, Renault, Audi, Ford, Peugeot, Toyota. Natomiast najmniej sprowadzono w bieżącym roku samochodów marek: Subaru, Saab, Lancia – wymienia Edyta Chabowska z Izby Celnej w Przemyślu.

Dodaje, że w odniesieniu do roczników najwięcej przypadków sprowadzonych aut przemyscy funkcjonariusze odnotowali dla roczników 2000 oraz 1999, 2001, 2002, 1998, 2003.

Maciej Czarnecki dodaje, że w imporcie dominują auta amerykańskie (np. Chrysler, Dodge) i japońskie (Toyota) najczęściej z roczników 2003 – 2008, chociaż zdarzają się też starsze, ale i młodsze – z rocznika 2009. W imporcie odnotowywane są również odprawy samochodów uszkodzonych.

W ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego (z krajów Unii) zakres marek i roczników jest bardzo zróżni- cowany. Najczęściej sprowadzanymi samochodami są kilkuletnie auta niemieckie (Volkswagen, Audi, Mercedes, Opel).