Posłowie rozpoczynają prace nad projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zawiera on także propozycje zmian w ustawach podatkowych. Do najważniejszych należy wprowadzenie obowiązku złożenia wyłącznie oświadczenia zamiast zaświadczenia.

– Zmiany dotyczą przede wszystkim zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i o wysokości dochodów – wymienia Piotr Liss, partner w KZWS-RSM International.

Organ, który otrzymał oświadczenie, będzie jednak zobowiązany do sprawdzenia jego prawdziwości w organie podatkowym.

– W Ordynacji podatkowej wprowadzony zostanie przepis wskazujący, że organ podatkowy będzie zobowiązany do udzielania informacji umożliwiających poprawne zweryfikowanie oświadczenia – tłumaczy Piotr Liss.

Drugą zmianą korzystną dla podatników jest wyłączenie możliwości żądania oświadczeń, gdy fakty będące jego przedmiotem są organowi znane z urzędu lub gdy istnieje możliwość ich potwierdzenia na podstawie innych rejestrów, w tym do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej. Projekt wprowadza także uregulowania tzw. leasingu konsumenckiego.

– Zaproponowane zmiany nie dają szczególnych korzyści podatkowych konsumentom, ale to dobra informacja dla osób, które obecnie aktywnie zarobkują, nie mając prawnego statusu przedsiębiorcy, czyli wykonujących umowy-zlecenia, wynajmujących nieruchomości – mówi Sylwester Grochowina, partner w KPMG.

Podstawową zaletą leasingu może być zaoferowanie lepszych warunków finansowych, gdyż firma leasingowa może być uznana za hurtowego nabywcę, co skutkować będzie rabatami przy zakupie przedmiotu leasingu oraz usług towarzyszących, czyli głównie ubezpieczenia. Nie mniejsze znaczenie będą mieć szybsze i łatwiejsze w stosunku do banków procedury przyznawania finansowania oraz załatwiania formalności związanych rejestracją samochodu.

Ważne!

Każde żądanie przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia będzie musiało być potwierdzone podstawą prawną, która bezpośrednio wskazuje konieczność złożenia odpowiedniego dokumentu