Podczas wtorkowego posiedzenia rządu został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o miarach. Rozległa nowelizacja zakłada m.in. że podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE nie będą musieli składać deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, w których zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej.

Zaproponowano również wprowadzenie mechanizmu odwróconego obciążenia w obrocie złomem oraz w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

Dalsze zmiany przewidują wzrost stawki VAT do 23 proc. na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz buciki dziecięce. Wprowadzono także przepisy, na podstawie których odstępuje się od zakazu odliczania podatku naliczonego w przypadku importu usług, gdy zapłata dokonywana będzie na rzecz podmiotów mających swą siedzibę, miejsce zamieszkania lub zarząd w tzw. rajach podatkowych.

Dalsze zmiany obejmują m.in. likwidację obowiązku składania zabezpieczeń kwoty podatku dla podmiotów rozliczających podatek w imporcie. Przewidziano również uproszczenie procedury przejścia rolnika ryczałtowego na rozliczanie podatku według zasad ogólnych.

W projekcie zawarto także zmiany dotyczące kas rejestrujących, w tym przeniesienie z ministra finansów na prezesa Głównego Urzędu Miar obowiązku badania i potwierdzenia spełnienia przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Zmiany mają wejść w życie od 1 lutego 2011 r.