Od przyszłego roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o VAT, które podwyższają stawki podatku o 1 pkt proc. Nie jest to jednak zasada, która dotyczy wszystkich wyrobów i usług. Jednym z wyjątków są wyroby mączne (np. makaron, pierogi, kluski), do których będzie stosowana 5-proc. stawka VAT, zamiast obowiązującej do końca 2010 roku stawki 7-proc.

Wysokość podatku na te towary jako jedne z nielicznych zamiast z obecnej 7-proc. stawki wzrosnąć do 8 proc. VAT, będzie wynosiła 5 proc.

Obniżony podatek wynika z nowego załącznika nr 10 do ustawy o VAT, który zacznie obowiązywać od 2011 roku. W poz. 26 tego załącznika wyszczególniono makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne (10.73.11.0).

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że identycznie brzmiąca pozycja znajduje się również w znowelizowanym załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który wyszczególnia towary i usługi objęte od 2011 roku 8-proc. stawką. W poz. 36 tego załącznika wykazano również makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne (10.73.11.0).

Jednak na końcu załącznika nr 3 pod tabelą, która zawiera 187 pozycji, zawarto zastrzeżenie, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że właściwa stawka wynika z załącznika nr 10, czyli VAT na te wyroby mączne wynosi 5 proc.