Osoby, które w przyszłym roku zdecydują się na prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu lekcji nauki jazdy na nartach, jeśli będą podatnikami VAT, będą musiały wziąć pod uwagę wzrost stawki VAT na tego typu usługi.

Jak mówi Tomasz Dereszewski, ekspert podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz z Bydgoszczy, od 2011 r. stawka VAT na usługi nauki jazdy na nartach będzie wynosić 23 proc. Obecnie jest to 22 proc.

Od przyszłego roku Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. usługi nauki jazdy na nartach dla celów VAT będzie klasyfikować jako usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.10.0). Stosowane do końca tego roku PKWiU klasyfikuje tego typu usługi pod pozycją 92.72.12-00.00 jako usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W zakresie VAT podatnicy mają możliwość wyboru korzystania ze zwolnienia z tego podatku, jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku nie przekroczyła 100 tys. zł. Od 2011 roku wysokość tego limitu zostanie podniesiona do 150 tys. zł.

– Jeśli podatnik wybierze zwolnienie, to nie będzie miał obowiązku odprowadzania VAT, a co za tym idzie wysokość cen, jakie ustali za swoje usługi, nie będzie zawierała podatku, przez co będzie korzystniejsza dla jego klientów – dodaje Tomasz Dereszewski.

Gdy będzie czynnym podatnikiem VAT, to będzie mieć prawo do odliczania podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług związanych z dokumentowaniem sprzedaży fakturami VAT, rachunkami lub paragonami, gdy wysokość sprzedanych usług przekroczy 40 tys. zł w roku.

W zakresie rozliczenia podatku dochodowego instruktor jazdy na nartach może rozliczać się na zasadach ogólnych albo wybrać liniową 19-proc. stawkę. Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem są wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.