Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senatorowie rozpatrywali uchwalone przez Sejm 3 grudnia 2010 r. ustawy wprowadzające zmiany w VAT. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym oraz ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Pierwsza dotyczy ograniczeń w odliczeniu VAT od nabywanych samochodów z kratką. Zakłada ona, że nabywcy samochodów z kratką o masie do 3,5 t będą mogli odliczyć 60 proc. VAT, nie więcej niż 6 tys. zł.

Ograniczenia te mają obowiązywać w latach 2011 – 2012. W tym okresie nie będzie możliwe odliczenie VAT od paliwa. Od 2013 roku limit nałożony na samochody z kratką ma zostać zniesiony.

Zgłoszone przez konfederację pracodawców i branżę motoryzacyjną opinie dotyczące zbyt krótkiego vacatio legis (ustawa nie przeszła drogi legislacyjnej, a ma obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.), w opinii Komisji nie muszą być uwzględnione.

Projekt tej ustawy dotyczy również odliczenia VAT od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów działalności, jak i prywatnych podatnika lub jego pracowników. W takim przypadku podatek naliczony należałoby obliczyć według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów firmy. Tu również nie została uwzględniona uwaga dotycząca braku przepisów odnoszących się do problemów z rozliczeniem podatku przy częściowej zmianie przeznaczenia takiej nieruchomości. Zdaniem ministra podatnicy będą mogli dokonywać korekty deklaracji VAT. Do tej ustawy komisja przyjęła poprawki o charakterze technicznym.

Takie poprawki zostały również przyjęte do drugiej rozpatrywanej ustawy.