Zmiany stawek VAT od początku przyszłego roku dotkną również budownictwo mieszkaniowe. Będą one jednak wynikały z dwóch okoliczności.

Przemysław Skorupa, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, wyjaśnia, że po pierwsze, z 7 do 8 proc. wzrośnie stawka obniżona VAT, właściwa dotychczas dla obiektów budownictwa mieszkaniowego – zarówno lokali mieszkalnych, jak i domów jednorodzinnych.

Z drugiej strony, w związku z wygaśnięciem odpowiedniej derogacji przyznanej Polsce na mocy prawa wspólnotowego, stosowanie stawki obniżonej w przypadku obiektów budownictwa mieszkaniowego ograniczone zostanie jedynie do takich obiektów, które spełniają kryteria właściwe dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Nasz rozmówca z Deloitte tłumaczy, że w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych są to budynki o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300mkw., a w odniesieniu do lokali mieszkalnych 150mkw.

– Do budynków lub lokali przekraczających wskazane limity, do części podstawy opodatkowania przypadającej proporcjonalnie na część powierzchni przekraczającą wskazane limity właściwa będzie stawka podstawowa, czyli od przyszłego roku 23 proc. – ostrzega Przemysław Skorupa.

Od razu dodaje, że w związku ze wzrostem stawek pojawiają się pytania o możliwość optymalizacji obciążeń podatkowych i uniknięcie konieczności płacenia wyższej ceny lokalu lub budynku (jeżeli deweloper ma możliwości podwyższenia ceny w związku ze zmianą stawek).

– W praktyce jedynym sposobem na uniknięcie opodatkowania danej transakcji według wyższych stawek jest wpłata całości ceny za lokal do końca bieżącego roku – podpowiada Przemysław Skorupa.

Jego zdaniem niezależnie od tego, czy akt notarialny przenoszący własność lokalu lub budynku zostanie podpisany jeszcze w tym roku czy już w przyszłym, w takim przypadku do całości ceny za lokal znajdzie zastosowanie 7-proc. stawka podatku.

Ważne!

Problemy z ustaleniem właściwej stawki będą dotyczyły wpłat na poczet ceny dokonywanych przed i od 1 stycznia 2011 r., gdy powierzchnia budynku lub lokalu przekracza limity dla budownictwa społecznego