Polska zajmuje dopiero 121 miejsce na świecie pod względem łatwości płacenia podatków – wynika z raportu „Paying Taxes 2011” opublikowanego dzisiaj przez Bank Światowy i firmę PricewaterhouseCoopers. Polskę wyprzedza szereg krajów ze słabo rozwiniętą gospodarką, w tym Iran (115 miejsce), Laos (116), Kolumbia (118), Gujana (119) i Tanzania (120).

Jest zatem fatalnie, bo w raporcie poddano ocenie 183 gospodarki świata, czyli znaleźliśmy się gdzieś na szarym końcu państw mających jakieś cywilizacyjne ambicje. Ale było jeszcze gorzej. W tym roku Polska awansowała bowiem o 27 pozycji, z karygodnego 148. miejsca.

Tym niemniej od 2006 r. liczba płatności w Polsce zmniejszyła się o 11, zaś liczba godzin spędzonych na płaceniu podatków spadła z 418 w 2006 r. do 325 w 2011 r. Biorąc pod uwagę usprawnienia w e-rozliczeniach podatkowych, Polska zmierza w kierunku nowoczesnej e-administracji podatkowej, lecz droga jest jeszcze długa.

Raport wylicza, że niemal 60 procent światowych jurysdykcji wprowadziło znaczące zmiany w przepisach gospodarczych, które ułatwiają płacenie podatków pomimo skutków dekoniunktury i słabych oznak ożywienia. Na 183 kraje, że w ciągu zeszłego roku czterdzieści z nich ułatwiło płacenie podatków, przy czym największy postęp odnotowano w Tunezji. Porównując systemy podatkowe, które znalazły się w opracowaniach PwC i Banku Światowego z 2006 r. i 2011 r., czas niezbędny do spełnienia wymogów skrócił się o tydzień, całkowita stawka podatkowa spadła średnio o 5 procent, a liczba płatności zmniejszyła się niemal o cztery. Patrząc całościowo od 2006 r. aż 90 jurysdykcji ograniczyło wysokość podatków od dochodów osób prawnych.

„Rządy usprawniają i upraszczają systemy podatkowe, co przynosi pozytywne rezultaty” – powiedział Neil Gregory, dyrektor działu Global Indicators and Analysis w Grupie Banku Światowego. „Najlepsze praktyki, takie jak jedna stawka podatkowa i wykorzystanie nowoczesnych technologii, niewątpliwie upraszają rozliczenia podatkowe firm”.

Celem raportu Paying Taxes jest ocena procesu wywiązywania się z zobowiązań podatkowych, poprzez m.in. pomiar obciążeń administracyjnych ponoszonych przez firmy, a także obliczenie ich całkowitych zobowiązań podatkowych. Jak wynika z badania, typowa firma objęta analizą przeznacza niemal połowę swoich zysków na podatki, spędza siedem tygodni, zajmując się rozliczeniami podatkowymi i dokonuje płatności podatkowych co 12 dni.

„Podatki od zysków firm maleją co roku, ponieważ rządy na całym świecie zmniejszają stopy podatkowe, chcąc w ten sposób zachęcać do inwestycji i stymulować wzrost” – powiedziała Susan Symons, Total Tax Contribution Leader, PwC UK. „Jednak zmniejszanie obciążeń administracyjnych związanych z rozliczeniami podatkowymi jest również ważne dla przedsiębiorstw, a w tym obszarze można zrobić jeszcze więcej”.