Funkcjonariusz celny, który zostanie przeniesiony do innej miejscowości może otrzymać mieszkanie służbowe. Sposób przydzielania mieszkań oraz rekompensat pieniężnych określa rozporządzenie ministra finansów z 27 października 2010 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem celnika do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz.U. nr 202, poz. 1338).

Celnik, który przenosi się do innej miejscowości z rodziną otrzyma odpowiednio większe mieszkanie w zależności od liczby członków rodziny, z którymi się przenosi. Za  członków rodziny  funkcjonariusza uważa się: małżonka, dzieci, rodziców funkcjonariusza i rodziców małżonka. Jednak celnikowi, który pozostaje w nieformalnym związku, nie zostanie przyznane większe mieszkanie. Zdaniem MF i ekspertów nie jest to dyskryminacja nieformalnych związków, ale rozwiązanie praktyczne.

– Brak jest podstaw do wypłaty świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego osobom, których w świetle obowiązującego prawa nie można uznać za członków rodziny (konkubentów, osób pozostających w wolnych związkach) – tłumaczy Sylwia Stelmachowska z MF.

W przypadku takich związków nie jest możliwe przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa. Jedyny związek potwierdzony dokumentem to związek małżeński. Fakt i granice czasowe istnienia nieformalnego związku między funkcjonariuszem, a inną osobą byłyby niekiedy trudne do stwierdzenia.

– Choć dochodzi do różnego potraktowania funkcjonariuszy będących w związkach formalnych i nieformalnych, to jednak tak zaistniałe zróżnicowanie ma swoje racjonalne uzasadnienie – tłumaczy adwokat Andrzej Ossowski.

Trudno oczekiwać aby przy obliczaniu metrażu izba celna uwzględniała oprócz żony, także inną osobę.

Ważne!

Celnik, który mieszka samotnie, otrzyma mieszkanie o powierzchni od 14 do 20 mkw., a przeniesiony z rodziną powiększy metraż od 7 do 10 mkw.