Na środowym posiedzeniu Senatu uchwalono poprawki do nowelizacji ustawy o VAT, która stanowi część tzw. ustawy okołobudżetowej uchwalonej przez Sejm 29 października. Nowelizacja przewiduje m.in. zmianę stawek VAT od początku 2011 roku do końca 2013 roku. W tym okresie mają obowiązywać trzy nowe stawki VAT: 5 proc., 8 proc. i 23 proc. Jednocześnie przewiduje obniżenie stawki dla niektórych towarów z obecnych 7 proc. do 5 proc. Obniżka ta ma dotyczyć tzw. produktów wrażliwych, czyli podstawowych produktów spożywczych. Stawką 5 proc. objęte będą również książki, czasopisma specjalistyczne. Senatorowie odrzucili propozycję, która dotyczyła objęcia 5-proc. stawką instrumentów muzycznych.

Senatorowie odnieśli się w poprawkach do problemu zakontraktowanych umów (szczególnie w zamówieniach publicznych), w których ceny dla świadczącego usługi odnoszą się do kwot brutto. Zdaniem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nowelizacja ustawy nie musi regulować tych kwestii, ponieważ umowy handlowe przedsiębiorcy mogą renegocjować indywidualnie, a poza tym akceptują ryzyko związane z takimi umowami.

Rozwiązany ma być natomiast problem związany z wystawianiem faktur za tzw. usługi ciągłe (np. dostarczeniem gazu, energii) – mimo zmiany stawek będzie można je rozliczać proporcjonalnie w miesiącach, w jakich nastąpiło zużycie. 

Przyjęta została również poprawka związana z rozliczeniem usług telekomunikacyjnych. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków umowy świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w cenniku usług telekomunikacyjnych będzie wynikać ze zmiany stawki VAT, to dostawca takich usług poinformuje publicznie o prawie wypowiedzenia umowy przez abonenta.

Ustawa wróci do Sejmu, który może bezwzględną większością głosów odrzucić uchwałę Senatu.

5 mld zł przewidywane wpływy budżetowe z tytułu wzrostu VAT