Nabywca prawa wieczystego użytkowania nieruchomości może nie odpowiadać za zaległości podatkowe zbywającego, który jest przedsiębiorcą, jeśli uzyska stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego.
Podatnik nabył prawo wieczystego użytkowania nieruchomości. W liście do „DGP” pyta, czy może ponieść odpowiedzialność za zaległości podatkowe osoby, od której nabył to prawo.

Zakres odpowiedzialności