W 2010 roku podatnik otworzył firmę. Rozlicza się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

– Czy mogę stracić prawo do opłacania ryczałtu – pyta pan Łukasz z Opola.

Tak. Podatnik rozliczający się na zasadzie ryczałtu zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm) powinien pamiętać o przypadkach, w których może utracić prawo do rozliczania się za pomocą ryczałtu.

Joanna Patyk, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej Tax & Business, wskazuje, że utrata prawa do ryczałtu nastąpi od początku nowego roku podatkowego – w przypadku gdy wartość przychodu uzyskana przez podatnika ryczałtowca w bieżącym roku podatkowym przekroczy 150 tys. euro.

– W 2010 r. wartością graniczną wynikającą z przeliczenia wartości limitu przez średni kurs NBP z 1 października 2009 r. jest 633 420 zł – wylicza Joanna Patyk.

Dodaje, że limit obowiązujący na 2011 rok zgodnie z przeliczeniem według średniego kursu NBP z 1 października 2010 r. to 591 975 zł.

Istnieje także ryzyko utraty prawa do ryczałtowego rozliczania podatku od dnia zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 8 ustawy o ryczałcie. W przepisie tym określono sytuacje, w których nie ma możliwości rozliczania się za pomocą ryczałtu.

– Taka sytuacja wystąpi w przypadku prowadzenia lub rozpoczęcia prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej, w tym: aptek, handlu częściami i akcesoriami samochodowymi, udzielania pożyczek pod zastaw, obrotu wartościami dewizowymi, świadczenia wielu usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie – stwierdza Joanna Patyk.

Utrata prawa do rozliczania ryczałtem nastąpi również w przypadku, gdy podatnik rozpocznie działalność w zakresie niektórych wolnych zawodów lub rozpocznie wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

– Podatnik powinien z jednej strony na bieżąco kontrolować uzyskiwane przychody opodatkowane w sposób zryczałtowany, z drugiej strony sprawdzać, czy nie zaistniały przesłanki wyłączające możliwość opodatkowania przychodów za pomocą ryczałtu – podpowiada Joanna Patyk.

W przypadku utraty prawa do opodatkowania przychodów w formie ryczałtu zastosowanie znajdują ogólne przepisy opodatkowania dochodów przez osoby fizyczne.

732 760 podatników opłacało ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2009 roku