Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, a także ci, którzy uzyskują przychody z najmu prywatnego.

Prowadząc własny biznes, trzeba wiedzieć, że na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych można rozliczać się z fiskusem, gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z działalności nie przekroczyły 150 tys. euro. W 2010 roku limit ten wynosi 633 420 zł.

Wybór opodatkowania

Podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej 1 stycznia 2010 r. lub którzy kontynuują swoją działalność, ale chcą zmienić formę opodatkowania, muszą o tym fakcie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Dziś, 20 stycznia, jest ostatni dzień na złożenie oświadczenia o sposobie opodatkowania.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Z kolei podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Trzeba wiedzieć, że jeśli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną na dotychczasowych zasadach, np. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto skorzysta na wyborze ryczałtu.