Podatnik zamierza rozdawać drobne prezenty potencjalnym klientom, aby zachęcić ich do zakupów przed świętami. Jaką wartość mogą mieć upominki, aby nie wystawiać PIT-8C?
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej nie muszą sporządzać informacji PIT-8C, m.in. gdy wydały osobom fizycznym nieodpłatne świadczenie zwolnione z PIT. Nieodpłatne świadczenia, np. w postaci drobnych prezentów dla potencjalnych klientów, są zwolnione z PIT, jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł. Zwolnienie dotyczy wszystkich nieodpłatnych świadczeń na rzecz osoby fizycznej, pod warunkiem że stanowią one dla świadczeniobiorcy tzw. przychody z innych źródeł i służą promocji lub reklamie świadczeniodawcy. Aby uznać upominki o wartości poniżej 200 zł za zwolnione z PIT, konieczne jest zatem prawidłowe wyodrębnienie działań należących do reklamy lub promocji. W ustawie o PIT zastrzeżono ponadto, że świadczenia te nie mogą być dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej z nim w stosunku cywilnoprawnym (np. na rzecz agenta lub zleceniodawcy).
Obowiązek sporządzenia PIT-8C nie powstanie, gdy upominek o dowolnej wartości zostanie wręczony kontrahentowi, tzn. gdy nieodpłatne świadczenie otrzyma osoba fizyczna w związku z prowadzeniem przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej lub wspólnik spółki cywilnej. Podmiotów tych nie dotyczy bowiem zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Dla tej grupy podatników drobny prezent od kontrahenta będzie stanowił co do zasady przychód z działalności gospodarczej.
Ponieważ omawiany obowiązek informacyjny związany z PIT-8C dotyczy tylko określonych osób fizycznych, w przypadku gdy upominki lub gadżety reklamowe przekazywane są np. spółce z o.o., obowiązek sporządzenia PIT-8C nie powstanie, niezależnie od wartości prezentu.
Małgorzata Sajkiewicz, prawnik w White & Case
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 68a w związku z art. 20 ust. 1 i art. 42a, art. 14 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9, zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).