Sytuacja finansowa samorządów jest dobra, co potwierdzają wstępne dane ze sprawozdań budżetowych za III kwartały 2010 r., opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Budżety wszystkich gmin, powiatów i województw zamknęły się nadwyżką w wysokości 0,9 mld zł. Przypomnijmy, że samorządy zaplanowały, że w całym 2010 r. ich deficyt łącznie wyniesie 28,6 mld zł. To nie pierwszy taki przypadek. Jak wskazywał niedawno resort finansów, różnice między planowanym deficytem samorządowym a deficytem wykonanym sięgały w poprzednich latach nawet kilkunastu miliardów złotych. Wyniki finansowe po III kwartałach tego roku wskazują na możliwość znacznie lepszej realizacji budżetów niż zaplanowane. Jak wynika z przedstawionych przez resort finansów danych, rosną dochody, wydatki i zadłużenie samorządów. Po III kwartałach dochody jednostek wyniosły prawie 118 mld zł (osiągnęły 69,7 proc. dochodów zaplanowanych na cały 2010 r.) i były wyższe o 3,5 proc. od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie 2009 roku.

W tym samym czasie wydatki wyniosły ponad 117 mld zł (59,2 proc. planu), co oznacza wzrost o 6,6, proc. w stosunku do zeszłorocznych. Z kolei, wydatki majątkowe po III kwartałach wyniosły prawie 22 mld zł (36,1 proc. planu), co oznacza wzrost o 4,8 proc.

Mimo nadwyżki dość znacznie wzrosło zadłużenie samorządów, które było o 12,8 proc. wyższe od zadłużenia na koniec 2009 r. Wyniosło ono prawie 45,5 mld zł, co stanowiło 26,9 proc. planowanych dochodów ogółem. Wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego bez zadłużenia na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych wyniósł 25 proc.