Samo zawarcie małżeństwa nie wystarczy, aby mąż i żona złożyli wspólne zeznanie podatkowe. Ustawodawca skorzystanie z tej preferencji uzależnia od spełnienia kilku warunków łącznie.
Mąż i żona – jak każdy inny podatnik – podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.
Jednak ustawodawca przewidział pewne preferencje dla małżonków. Po spełnieniu kilku warunków mogą oni złożyć jedno wspólne zeznanie podatkowe. W tej jednej deklaracji wykażą swoje dochody uzyskane w danym roku. Taki sposób rozliczenia z fiskusem pozwala małżonkom zaoszczędzić na podatkach.