Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy należy złożyć w Ministerstwie Finansów (w departamencie podatku akcyzowego i ekologicznego) do 30 października roku poprzedzającego rok, na który jest składane wstępne zapotrzebowanie.

– Do złożenia tego zapotrzebowania zobligowane są podmioty, które muszą oznaczać wyroby akcyzowe znakami akcyzy, czyli m.in. osoby prowadzące składy podatkowe, importerzy, osoby dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego, przedstawiciele podatkowi oraz producenci win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych – tłumaczy Mirosław Lewandowski z Izby Celnej w Kielcach.

Obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy o podatku akcyzowym, a jego celem jest zapewnienie odpowiedniej liczby i rodzajów tych znaków. Sposób i termin składania oraz wzór wstępnego zapotrzebowania precyzują przepisy rozporządzenia ministra finansów z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. nr 160, poz. 1074).

Zapotrzebowanie składa się zarówno na banderole podatkowe, jak i znaki legalizacyjne. Umieszczenie na wyrobie znaków legalizacyjnych oznacza prawne dopuszczenie go do obrotu na obszarze kraju w przypadku wystąpienia w obrocie wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy lub wyrobów akcyzowych z uszkodzonymi znakami akcyzy. Obowiązek stosowania znaków legalizacyjnych dotyczy posiadaczy takich wyrobów akcyzowych (jeżeli są one przeznaczone do dalszego obrotu) oraz nabywców (gdy wyroby zbywane są przez właściwy organ władzy publicznej). Niezłożenie wstępnego zapotrzebowania powoduje, że wynikające z tego skutki braku znaków akcyzy obciążają podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Trzeba jeszcze dodać, że resort finansów opublikował wczoraj projekt rozporządzenia określającego nowe wzory banderol m.in. na wyroby tytoniowe, które będzie trzeba stosowac od 1 stycznia 2011 r. Podatnicy będą musieli składać zapotrzebowanie na te nowe znaki akcyzy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Wszystko dlatego, że wejdzie ono w życie już po 30 października 2010 r.