Podatnik świadczy usługi remontowo-budowlano-montażowe, polegające na wykonaniu i montażu stałych zabudów kuchennych oraz montażu uprzednio wybranych i uzgodnionych ze zlecającym usługę AGD. Świadczone usługi wykonania i montażu stałej zabudowy przestrzennej klasyfikowane są przez podatnika do PKWiU działu 45 roboty budowlane.

Według bydgoskiej izby preferencyjna, 7-proc. stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dotyczących samego instalowania, montażu różnych towarów, m.in. okapu, zmywarki, zlewozmywaka, płyty gazowej lub elektrycznej. Po odłączeniu sprzęt AGD stanowią samoistną rzecz, która może być przedmiotem obrotu.

Zatem skoro wykonywane przez podatnika usługi polegające na montażu stałych zabudów przestrzennych mieszczą się w PKWiU w dziale 45 roboty budowlane (a podana klasyfikacja jest prawidłowa), a ponadto wykonywane są w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, to zastosowanie znajdzie 7-proc. stawka podatku, właściwa ze względu na rodzaj robót.

Natomiast czynności montażu AGD stanowiących odrębnie sklasyfikowane towary w stałej zabudowie, wykonanej w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 podlegają opodatkowaniu 22-proc. VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 października 2010 r. (nr ITPP1/443-654/10/BJ).