Sejmowa komisja finansów zajmowała się we wtorek senackimi poprawkami do uchwalonej przez Sejm we wrześniu nowelizacji ustawy o VAT. Jedna ze zgłoszonych przez Senat poprawek przewiduje zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla usług wypożyczania płyt CD, DVD i kaset wideo.

Senatorowie argumentowali, że wszystkie formy wypożyczania filmów powinny być traktowane jednakowo. Podkreślali, że niższa stawka ma zastosowanie do wypożyczania filmów za pośrednictwem satelity, internetu lub telewizji kablowej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała pozostałe propozycje senatorów. Jedna z nich przewiduje, że preferencyjna stawka obejmie sprzedaż świeżych ciastek i wyrobów ciastkarskich, ale pod warunkiem, że nie będą zawierać konserwantów lub barwników syntetycznych. Zdaniem senatorów należy promować także za pomocą stawek VAT zdrowsze wyroby ciastkarskie.

Nowelizacja ustawy o VAT ma na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy unijne

Ponadto Senat wprowadził zwolnienie z VAT usług określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wykonywanych przez rodzinne domy pomocy społecznej oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Doprecyzowano też przepis przewidujący, że zwolnieniu mają podlegać usługi opieki nad niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty prywatne.

Uchwalona przez Sejm, a przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy o VAT ma na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy unijnej. Zawarte w ustawie regulacje oraz załączniki mają uwzględniać nomenklaturę oraz symbole statystyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Pozwoli to podatnikom podatku VAT na prowadzenie jednolitych zasad ewidencjonowania, zarówno dla potrzeb podatku od towarów i usług, jak i dokumentacji statystycznej.

Zgodnie z nowelą wykaz towarów i usług zwolnionych z podatku zostanie przeniesiony z załącznika do treści ustawy o VAT

Zgodnie z nowelą wykaz towarów i usług zwolnionych z podatku zostanie przeniesiony z załącznika do treści ustawy o VAT.

Posłowie zdecydowali, że zwolnione z podatku mają być usługi nauczania języków obcych. Resort finansów proponował pierwotnie, by ze zwolnienia mogły korzystać tylko szkoły, które uzyskają specjalną akredytację.

Sejm uściślił przepisy dotyczące opodatkowania obniżoną stawką pieczywa i ciastek. Ze zwolnienia będą korzystać tylko te, które których termin do spożycia nie przekracza 14 dni. Zgodnie z obecnymi zasadami, z preferencji korzystają: "pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże". Ta regulacja jest jednak nadużywana; producenci stosują preferencje do pieczywa, które może zostać oddane do konsumpcji po kilku miesiącach.