Senat rozpatrzył nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych i VAT związane z ich dostosowaniem od przyszłego roku do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.

Zmiany w ustawach o PIT, CIT oraz o podatku zryczałtowanym Senat przyjął bez zmian. Poprawki zostały natomiast wprowadzone do nowelizacji ustawy o VAT. I tak preferencyjnym 7-proc. VAT objęte zostały usługi wypożyczania filmów, do których obecnie stosuje się stawkę podstawową, tj. 22 proc. Dziś z obniżonej stawki korzystają tylko usługi wyświetlania filmów.

– Stosowanie 7-proc. VAT również do usług wypożyczania budzi wątpliwości co do zgodności z dyrektywą, która w katalogu usług do których może mieć zastosowanie stawka obniżona, wymienia usługi wstępu do kin – komentuje Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, wspólnik w Kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy.

Nowelizacja zakłada też odejście od kwalifikowania usług zwolnionych w oparciu o klasyfikacje statystyczne, na rzecz definicji opisowych.

– Opisowe określanie zakresu zwolnień jest mniej precyzyjne niż odesłanie do PKWiU.

Niektóre usługi pozostaną zwolnione, choć mogą być problemy z ustaleniem, na podstawie jakiego przepisu, a trzeba podać to w fakturze. Inne usługi będą zwolnione na podstawie kilku przepisów. Dotyczy to m.in. nauki języków organizowanej przez szkoły wyższe.

Senat przyjął poprawkę mająca na celu objęcie zwolnieniem z VAT także usług świadczonych na postawie przepisów o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie, obok tych świadczonych na postawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Doprecyzowano także, że z VAT ma być świadczenie niektórych usług w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty prywatne.

Nowelizacje ustaw o podatkach dochodowym trafią teraz do prezydenta, natomiast nowelizacja ustawy o VAT wróci do Sejmu, który rozpatrzy senackie poprawki.