Praktyka dość często kojarzy się z tanią siłą roboczą. Jeśli jednak popatrzymy na oferty praktyk w firmach doradztwa podatkowego, to okaże się, że po ich odbyciu otwiera się wiele możliwości. Student lub absolwent nie tylko nabiera doświadczenia, ale ma także świadomość, z czym spotka się w życiu zawodowym, jeśli wybierze zawód doradcy podatkowego. Przede wszystkim jednak rośnie jego wartość na rynku, a tego nie sposób przecenić. Każda firma zajmująca się doradztwem podatkowym chętnie przyjmie na staż kandydatów, którzy już wcześniej odbywali praktyki. Praktykanci mają duże szanse, by po zakończeniu praktyk podjąć z firmą stałą współpracę lub otrzymać zatrudnienie na etacie, zwłaszcza jeśli podczas praktyki wykażą się zaangażowaniem i dobrą pracą. Praktyka jest więc szybką drogą do zatrudnienia, zarówno w firmie o profilu kancelaryjnym, jak kancelaria Lovells H. Seiser czy Kancelaria Biegłych Rewidentów Auxilium, jak i firmie stricte doradczej, jak BPG Consulting.

Wymagania są wysokie

Oferta praktyk w trzech wymienionych firmach jest skierowana głównie do studentów z Warszawy, Krakowa i Wrocławia, bowiem w tych trzech miastach mają swoje siedziby odpowiednio Lovells, Auxilium i BPG Consulting. Firmy poszukują głównie studentów IV i V roku studiów prawniczych i ekonomicznych. W każdej nacisk kładzie się jednak na nieco inne wymogi. Kancelaria Lovells poszukuje głównie studentów kierunków prawo i administracja, którzy biegle znają język angielski w mowie i w piśmie oraz osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Atutem kandydata będzie wspomniana wcześniej praktyka w innej firmie doradztwa podatkowego, znajomość specyfiki pracy, cechy charakteru, takie jak pracowitość, dokładność czy zdolność do pracy w zespole. Liczy się także znajomość komputera, w tym popularnych pakietów Windows oraz systemów takich jak DocsOpen lub Hummingbird.

Kancelaria Biegłych Rewidentów Auxilium nie stosuje natomiast sztywnych zasad naboru na praktyki. Firma wskazuje, że liczy się głównie chęć rozwoju oraz zaangażowanie. Kancelaria stawia głównie na studentów ostatniego roku lub absolwentów ekonomii. Na praktykę mogą się także dostać absolwenci średnich szkół ekonomicznych. Atutem kandydata będzie wiedza z ekonomii, podatków, prawa i rachunkowości, a także znajomość co najmniej jednego języka obcego. Liczą się także cechy pożądane w innych firmach, takie jak zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań oraz umiejętność pracy w zespole.

Również w BPG Consulting z Wrocławia szansę na praktykę mają studenci kierunków ekonomicznych i prawniczych, którzy wiążą swoją przyszłość z doradztwem podatkowym lub audytem. Kandydat powinien również dobrze znać angielski lub niemiecki, a najlepiej oba języki.

Trudna rekrutacja

Dostanie się do tych firm nie jest jednak proste. W kancelarii Lovells składa się on z dwóch lub trzech etapów. Po ocenie zgłoszenia kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną oraz test językowy. Po niej musi się spotkać z prawnikami departamentu podatkowego, a następnie z partnerem tego departamentu. Obligatoryjny dla wszystkich kandydatów jest test językowy. Zdarza się również, że etap pierwszy i drugi zostaje pominięty i kandydat spotyka się od razu z partnerem.

W Auxilium za rekrutację odpowiedzialny jest dyrektor biura zarządu spółki. Po rozpatrzeniu aplikacji wybrani kandydaci zapraszani są na rozmowę wstępną, podczas której oceniana jest wiedza kandydata oraz sprawdzane są jego oczekiwania. Decyzja co do przyszłości kandydata w firmie zapada po rozmowie.

We wrocławskim BPG Consulting rekrutacja składa się z czterech etapów. Najpierw oceniana jest aplikacja. Po niej wybrani kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. W jej trakcie przeprowadzane są testy w zależności od działu. W dziale podatkowym trzeba napisać test, zrobić zadanie otwarte oraz sporządzić pismo procesowe. W dziale audytu lub księgowości sprawdzana jest znajomość zasad rachunkowości i ewidencjonowania. Podczas trzeciego etapu następuje weryfikacja znajomości języków obcych: angielskiego lub niemieckiego.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ NA PRAKTYKI

  • Lovells H.Seisler - należy wysłać CV oraz list motywacyjny pocztą na adres Barbara Wyganowska, Lovells H. Seisler, ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa, lub mailem na adres: barbara.wyganowska@lovells.com
  • Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów - ogłoszenia o naborze na staż i praktykę publikowane są na stronie internetowej kancelarii: www.auxilium.com.pl
  • BPG Consulting - list motywacyjny oraz CV w języku angielskim lub niemieckim należy przesłać na adres: BPG Consulting, ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl