Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Co istotne, każdy przychód uzyskany w danym roku podatkowym należy wykazać przed organem podatkowym. Dotyczy to zarówno przychodów ze stosunku pracy czy działalności gospodarczej, jak też uzyskanych w inny sposób, np. z darowizny czy spadku.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Działalności prowadzonej nielegalnie

Ukrytych przychodów

Materiałów dowodowych

Kontroli skarbowej u małżonków

Czynności fiskusa

Zasad kontroli

75-proc. PIT za nieujawnione przychody

Sankcji karnych

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Nieujawnione źródła przychodów – kontrola i obrona.