Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, czy parafia ma prawo odzyskać VAT w związku z realizacją inwestycji.

W analizowanej przez izbie sprawie parafia pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi. Parafia nie prowadzi i nie zamierza prowadzić żadnej działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT, a wybudowane utwardzenie terenu wokół zabytkowego kościoła oraz obłożenie schodów zewnętrznych płytami kamiennymi jest udostępniane nieodpłatnie i bez żadnych ograniczeń dla wszystkich osób pragnących z nich skorzystać.

Zrealizowana inwestycja jest zadaniem publicznym służącym dobru wspólnemu wszystkich parafian. Parafia nie będzie czerpała opodatkowanych dochodów, ponieważ korzystanie z placu i schodów będzie nieodpłatne.

Według stołecznej izby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Według art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 ustawy.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W omawianej sprawie nie jest spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Ponadto parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a zatem nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług przeznaczonych na realizację zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 14 października 2010 r. (nr IPPP3/443-834/10-2/MG).