Wypłaty z pracowniczych programów emerytalnych (PPE) utworzonych i działających w państwach Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii mają być zwolnione od podatku.

Przewiduje to projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych z 6 października 2010 r., który został przekazany do Komitetu do spraw Europejskich i Komitetu Rady Ministrów.

Obecnie obowiązujące zwolnienie z podatku takich wypłat z polskich PPE określone jest w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Zdaniem Hanny Szarpak, doradcy podatkowego w TCA Advisers, zwolnienie to obejmuje PPE działające w Polsce na podstawie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Środki wypłacane uczestnikom takiego programu lub po jego śmierci rodzinie są nieopodatkowane.

Problemy pojawiały się jednak w zastosowaniu tego zwolnienia do wypłat z podobnych programów emerytalnych, ale działających np. w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Jednak od tego roku izby skarbowe w indywidualnych interpretacjach potwierdzały, że zwolnienie to obejmuje również wypłaty z PPE działających w Unii Europejskiej.

Uzasadniały to tym, że zwolnienie miało na celu implementację Dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 czerwca 2003 r.

Zatem obecna zmiana ustawy w zakresie PPE stanowi w zasadzie uściślenie zakresu tego zwolnienia oraz potwierdzenie stosowanej praktyki.

Szkoda jednak, że zwolnieniem nie objęto wypłat z programów emerytalnych działających w krajach pozaunijnych, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, np. w USA.

– Pracownicy spółek w Polsce, należących do międzynarodowych grup kapitałowych, coraz częściej mają możliwość uczestniczenia w programach emerytalnych organizowanych przez centralę grupy – dodaje Hanna Szarpak.

Brak zwolnienia dla PPE w takich przypadkach może skutkować tym, że w momencie wypłaty środków z takich programów osoba byłaby opodatkowana w Polsce po raz drugi, o ile umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej.

Projektowane przepisy, jeśli przejdą ścieżkę legislacyjną, miałyby zacząć obowiązywać od początku 2011 roku.