• OBOWIĄZKI REJESTRACYJNE. W Dzienniku Ustaw nr 245, poz. 1808 i 1862, zostały opublikowane rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego oraz wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiany mają charakter redakcyjny.
  • ZWOLNIENIE Z PODATKU. W 2008 roku posłowie do Parlamentu Europejskiego nie będą płacić podatku od dochodów otrzymanych na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem mandatu posła. Wynika to z opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 245, poz. 1809 rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).
  • SKŁADY PODATKOWE. Minister finansów przedłużył do końca 2008 roku możliwość magazynowania niektórych wyrobów w składzie podatkowym. Za miejsce magazynowania paliw silnikowych oraz olejów opałowych uznaje się zbiorniki naziemne i podziemne, wprowadzone do użytkowania przed 1 maja 2004 r., które nie posiadają dowodów legalizacji - jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2008 r. Zmiany zostały wprowadzone opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 247, poz. 1829 rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych.
  • STAWKI AKCYZY NA PAPIEROSY. 14 stycznia wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu ministra finansów dotyczące stawek akcyzy. Zmieniają się m.in. stawki dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w kraju, dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych. Dla papierosów stawki akcyzy określono na 91 zł za każde 1 tys. sztuk i 37,92 proc. maksymalnej ceny detalicznej.
  • SKŁADANIE DEKLARACJI. Minister finansów zmienił rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym. Rozporządzenie, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 246, poz. 1818, weszło w życie 1 stycznia 2008 r.