Inwestor może rozliczyć koszty nabycia akcji spółki, której notowania zostały zawieszone, jeśli sprzeda te akcje na podstawie umowy kupna-sprzedaży.
Zdarza się, że obrót giełdowy papierami wartościowymi danego emitenta zostaje zawieszony. Przyczyną może być nie tylko trudna sytuacja finansowa spółki, ale również naruszenie przepisów obrotu giełdowego. W skrajnych przypadkach czas trwania zawieszenia notowania może wynosić nawet do trzech miesięcy. Inwestor, który jest w posiadaniu takich akcji, ponosi więc stratę.
Jak wyjaśnia Robert Morawski, specjalista ds. podatków w CDM Pekao, zawieszenie notowań spółki giełdowej nie stanowi podstawy do rozliczenia jednostkowej straty finansowej na akcjach takiej spółki. Co może więc zrobić inwestor, aby uwzględnić koszt uzyskania takiego waloru w PIT-38?
– Powinien dokonać odpłatnego zbycia tych akcji, np. na podstawie umowy cywilnoprawnej, oraz dokonać odpowiednich czynności, które będą skutkować ostatecznym przeniesieniem własności – dodaje.
W praktyce oznacza to złożenie w domu maklerskim odpowiedniej dyspozycji przeniesienia akcji. Na tej podstawie dokonywane są odpowiednie zapisy na rachunkach bądź odnotowanie w rejestrach akcjonariuszy.
Robert Morawski dodaje, że jeśli nowy nabywca akcji zakupi je za pośrednictwem domu maklerskiego, to może uniknąć zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) zwolnione od tego podatku jest sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi jeśli dokonywana jest za pośrednictwem firm inwestycyjnych.
Jeśli jednak akcje zostaną sprzedane bez pośrednictwa domu maklerskiego, to obowiązek zapłaty PCC wystąpi.