– Czy podatnik pośredniczący w sprzedaży samochodu musi zapłacić akcyzę – pyta pan Kamil z Włocławka.

Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od ustalenia okoliczności towarzyszących transakcji sprzedaży dokonywanej przez pośrednika.

Marcin Brzezin, konsultant, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, zaznacza, że obowiązek akcyzowy w przypadku określonej czynności podlegającej opodatkowaniu powstaje tylko raz. W sytuacji gdy wobec określonego pojazdu powstał uprzednio obowiązek podatkowy z tytułu importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) lub sprzedaży, to następna czynność wykonana w stosunku do tego samochodu nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego.

– Jednak konieczne jest, aby podatek akcyzowy z tytułu wcześniej dokonanej czynności został określony lub zadeklarowany w należnej wysokości przez podatnika – wyjaśnia Marcin Brzezin.

Wobec tego w przypadku gdy podatnik będzie pośredniczył w sprzedaży zarejestrowanego samochodu, nie będzie zobowiązany do zapłaty akcyzy.

Analogicznie – jak tłumaczy Marcin Brzezin – pośrednik nie będzie musiał płacić podatku akcyzowego w przypadku, gdy w stosunku do tego samochodu obowiązek podatkowy powstał z tytułu innej czynności opodatkowanej (np. WNT lub importu), a należna akcyza została zapłacona przez zobowiązany podmiot.

– W sytuacji sprzedaży samochodu osobowego podstawą opodatkowania jest kwota należna, pomniejszona o należny VAT i kwotę akcyzy – podkreśla ekspert z MDDP.

W przypadku WNT samochodu osobowego podstawą opodatkowania jest kwota, jaką podatnik zobowiązany jest zapłacić. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której podmiot rejestrujący samochód w Polsce nie jest jego właścicielem – wówczas podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu pomniejszona o należny VAT oraz o kwotę akcyzy.

Czynności opodatkowane akcyzą

Opodatkowaniu akcyzą podlega:

● import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju,

● nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju,

● pierwsza sprzedaż w Polsce samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju: wyprodukowanego na terytorium kraju, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu innych czynności.