Ustawa o PIT jest jedną z ofiar praktyki legislacyjnej, wedle której doniosłe normy podatkowe zamieszczane są w tzw. przepisach przejściowych ustaw nowelizujących, wobec czego pozostają poza tekstem ustawy nowelizowanej, tj. teoretycznie - najważniejszej. Na szczęście zła metoda może być też użyta do dobrych celów.

PIT: dobre wieści dla podatników

Dzięki przepisom przejściowym jednej z PIT-owskich nowelizacji w 2008 roku górny próg przedziału, w którym zapłacimy PIT według 19-proc. stawki, wzrośnie do 44 490 zł. W ten sam sposób, tj. przepisem przejściowym, podniesiona zostanie kwota zmniejszająca podatek (skądinąd jej powiększenie nie będzie duże). Radykalną zmianą jest wprowadzenie dużej ulgi na dzieci, która - na dodatek - znajdzie zastosowanie już w rozliczeniu za 2007 rok. Będzie to odliczenie 1145,08 zł na każde dziecko, a w rozliczeniu za 2008 rok kwota odliczenia dodatkowo, choć nieznacznie, wzrośnie. Istotne elementy tej regulacji znalazły się, rzecz jasna, w przepisach przejściowych... Pragniemy podkreślić, że niektórzy podatnicy, np. prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według tzw. metody liniowej, będą musieli - dla wykorzystania ulgi na dzieci - zastosować pewne zabiegi z zakresu planowania podatkowego. Jeśli chodzi o rozliczenie za rok 2007, na planowanie podatkowe jest już za późno; pozostaje zatem przygotować się do rozliczenia za 2008 rok i pomyśleć o nim już dzisiaj.

Z gorszych informacji PIT-owskich wspomnieć należy o niekorzystnej tendencji, jaka pojawiła się w interpretacjach organów podatkowych, dotyczących traktowania pakietów medycznych oraz szkoleń dla pracowników.

VAT: zmiany raczej niekorzystne

1 stycznia 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, wprowadzająca kilka zmian, które mogą być źródłem ryzyka podatkowego. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie bezwzględnego zakazu odliczania podatku naliczonego, wykazanego na fakturze za świadczenie, które - w rzeczywistości - nie podlega VAT lub jest z tego podatku zwolnione.

Nowa regulacja wymaga wzmożonej ostrożności przy nabywaniu towarów i usług, bowiem nabywca musi upewnić się, czy sprzedający poprawnie zaliczył swoje świadczenie do czynności opodatkowanych. Niestety, w przypadku niektórych świadczeń jest to kwestia sporna, co - w świetle nowych przepisów - doprowadzi do podwyższonej niepewności prawnopodatkowej.

CIT: mali udziałowcy bez odliczenia

Nowelizując ustawę o CIT na rok 2007, Sejm zmienił m.in. zasady opodatkowania dywidend uzyskiwanych przez polskich podatników CIT od polskich spółek (dywidendy krajowe). Jak wiadomo, tego rodzaju dywidendy podlegają opodatkowaniu 19-proc. podatkiem zryczałtowanym, pobieranym przez płatnika. Istotą zmiany, jaka weszła w życie w 2007 roku, było wprowadzenie tzw. zwolnienia partycypacyjnego, które dotyczy dywidend wypłacanych udziałowcom posiadającym co najmniej 15 proc. kapitału przez okres co najmniej dwóch lat. Mniejsi udziałowcy zachowali - ale tylko przejściowo - prawo do odzyskania podatku zryczałtowanego poprzez odliczenie go od zwykłych zobowiązań z tytułu CIT. Niestety wraz z końcem 2007 roku ten okres przejściowy się zakończył, wobec czego sytuacja mniejszych udziałowców uległa pogorszeniu.

W dalszych tekstach znajdą państwo rozwinięcie powyższych wątków, a także informacje zupełnie nowe. Życzymy miłej lektury oraz Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku ... Podatkowym!

KATARZYNA CZARNECKA-ŻOCHOWSKA

partner w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers