Dywidenda, która zostanie wypłacona przez luksemburski fundusz ETF notowany na giełdzie, może być zwolniona z podatku.
Pierwszym funduszem ETF notowanym na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie jest Lyxor ETF WIG20, który zadebiutował 22 września. Jednostki tego funduszu odzwierciedlają zachowanie giełdowych kursów 20 największych spółek. Inwestorzy mogą uzyskiwać dochody z obrotu tymi jednostkami na giełdzie. Jednocześnie fundusz przewiduje wypłatę raz do roku inwestorowi dywidendy równej średniej ważonej dywidend spółek wchodzących w skład WIG 20. Lyxor ETF WIG20 jest subfunduszem zagranicznym Multi Units Luxembourg, działającym jako spółka na prawach Luksemburga.
Dochody osiągane przez inwestorów ze zmian wartości tytułu uczestnictwa ETF na giełdzie są opodatkowane analogicznie jak zyski osiągane z obrotu akcjami czy innymi instrumentami.