Podatnik, który nie dotrzyma terminu wpłaty drugiej raty odpisu na fundusz socjalny, nie zostanie pozbawiony prawa do zaliczenia odpisów do kosztów uzyskania przychodów.
W najbliższy czwartek, 30 września mija termin dokonania wpłaty drugiej raty odpisu rocznego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Wpłacie podlega 25 proc. odpisu (75 proc. należało uregulować do 31 maja).
Bartosz Matusik, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater, wskazuje, że odpisy na ZFŚS mogą stanowić koszty uzyskania przychodów pracodawcy. Warunkiem zaliczenia odpisu do kosztów uzyskania przychodów jest jednak, by kwota odpisu została przekazana na wydzielony rachunek ZFŚS.
– Zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podlega jedynie kwota faktycznie wpłacona na wydzielony rachunek, jednak niedochowanie terminu wpłaty drugiej części odpisu nie wiąże się z sankcjami podatkowymi – podkreśla nasz rozmówca.
Jak wyjaśnia Przemysław Powierza, doradca podatkowy w KZWS-RSM International, przepisy o funkcjonowaniu ZFŚS przewidują wprawdzie terminy dokonywania wpłat na ten fundusz, przy czym o możliwości uwzględnienia odpisów i ich zwiększeń jako kosztów decydują wyłącznie przepisy podatkowe.
– Obecnie nikt nie kwestionuje wyraźnego pośredniego powiązania wydatków ponoszonych przez podatników na fundusz z osiąganymi przychodami – stwierdza Przemysław Powierza.
W konsekwencji poniesienie wydatku w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz dokonanie odpisu i faktycznej wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu to dwa warunki zaliczenia odpisów na ZFŚS i ich zwiększeń do kosztów uzyskania przychodu. Ustawodawca nie stawia żadnych dodatkowych wymogów.
– Nawet spóźnione wpłaty, dokonane po 30 września, będą kosztem podatkowym, uwzględnianym w dacie dokonania przelewu – tłumaczy ekspert.
Kwalifikacja do kosztów podatkowych nie jest jednak definitywna.
– Podatnicy powinni pamiętać, że ewentualne późniejsze wycofanie środków z funduszu i użycie ich w innych celach spowoduje konieczność korekty kosztów wstecz i być może naliczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej – przypomina Przemysław Powierza. Odpis na fundusz, jak każdy inny koszt podatkowy, musi być wydatkiem ostatecznie poniesionym.