Podatnik, który nie dotrzymał terminu do dokonania czynności w postępowaniu podatkowym, może złożyć wniosek o jego przywrócenie. Musi jednak udowodnić, że stało się to z przyczyn od niego niezależnych.

1 Złóż w urzędzie skarbowym odpowiednie pismo

Przywrócenie terminu może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Podatnik, który chce się ubiegać o przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym, powinien więc sporządzić na piśmie odpowiednie podanie. Wniosek o przywrócenie terminu podatnik może złożyć bezpośrednio w biurze podawczym urzędu lub też przesłać pocztą. Złożenie wniosku nie podlega opłatom.