Podatnik, który nie dotrzymał terminu do dokonania czynności w postępowaniu podatkowym, może złożyć wniosek o jego przywrócenie. Musi jednak udowodnić, że stało się to z przyczyn od niego niezależnych.

1 Złóż w urzędzie skarbowym odpowiednie pismo

Przywrócenie terminu może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Podatnik, który chce się ubiegać o przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym, powinien więc sporządzić na piśmie odpowiednie podanie. Wniosek o przywrócenie terminu podatnik może złożyć bezpośrednio w biurze podawczym urzędu lub też przesłać pocztą. Złożenie wniosku nie podlega opłatom.
Podstawa prawna
Art. 162 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

- Pamiętaj, żeby we wniosku znalazły się niezbędne dane

- Przekonaj naczelnika urzędu, że spóźnienie jest niezawinione

- Zachowaj termin do złożenia wniosku o wznowienie

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przywrócić termin podatkowy.