•  UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW PODATKOWYCH KOMORNIKOM. Obowiązują już zmienione przepisy Ordynacji podatkowej oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Organy podatkowe będą mogły udostępniać informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, objętych tajemnicą skarbową, komornikom sądowym, nie tylko jak dotychczas w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym, ale również zabezpieczającym.
  •  ZWOLNIENIE Z AKCYZY. Zwolnienie z obowiązku oznaczania pewnych wyrobów znakami akcyzy przewidziane w par. 2 oraz 3 rozporządzenia ministra finansów z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy zostaje przedłużone do końca 2009 roku. Chodzi np. o wina musujące gronowe wytworzone na terytorium kraju oraz wyroby wytworzone poza krajem z przeznaczeniem do zużycia m.in. na wystawach i targach, jeżeli są przeznaczone do bezpłatnego rozdania publiczności itp. Przepisy wchodzą w życie 31 grudnia 2007 r.
  •  PRZEDSIĘBIORCY OCZEKUJĄ UPROSZCZENIA PODATKÓW. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej oczekują m.in. uproszczenia przepisów podatkowych, zwłaszcza ustawy o VAT, reformy finansów publicznych, wprowadzenia ułatwień w procesie inwestycyjnym oraz wzmocnienia roli partnerstwa publiczno-prywatnego przez odformalizowanie reguł jego funkcjonowania - wynika z komunikatu KIG.
    Więcej www.kig.pl
  •  PRAKTYKI W URZĘDZIE SKARBOWYM. Na podstawie umowy zawartej przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach uczniowie klas III odbywają coroczne praktyki zawodowe w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach.
    Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl