Przedsiębiorca, która wynajmuje swoim pracownikom mieszkania i domy lub płaci za ich kwatery, poniesione na ten cel wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności.
Przy omawianiu skutków wynajmu mieszkań lub kwater dla pracowników zasadnicze znaczenie będzie miała możliwość rozliczania tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów firmy. Przedsiębiorcy będą mieli taką możliwość.
Z drugiej strony powstaje wątpliwość, czy wartość czynszu opłacanego przez firmę za pracownika nie będzie jego przychodem ze stosunku pracy. Nie będzie, w granicach ustawowego limitu, czyli do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 500 zł.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Definicji kosztów

Umowy-zlecenie

Potrzebnych dokumenty

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Wynajem mieszkań dla pracowników.