•  CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO. 28, 29 września i 6 października to terminy najbliższych egzaminów dla osób ubiegających się o certyfikat księgowy.
  •  NSA O ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego kwestionujący konstytucyjność części przepisów dotyczących zakładów pracy chronionej zakreślił swoje orzeczenie tylko do określonego kręgu podmiotów, które rozpoczęły długofalowe przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych. Dlatego sąd administracyjny nie może tego kręgu poszerzać w drodze interpretacji - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Sygn. akt II FSK 1054-1056/06

■  SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ. W związku z nowelizacją ustawy o pomocy publicznej od III kwartału tego roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek składania informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej. Zasady przesyłania sprawozdań oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Więcej www.warszawa.rio.gov.pl

■  DEBATA O LIKWIDACJI BARIER PODATKOWYCH. Do 5 października można wypełniać ankiety na temat podatków w ramach akcji Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i firmy PricewaterhouseCoopers Podatki w Twojej firmie - pomóż zlikwidować bariery. Zdaniem organizatorów, konstruktywna debata publiczna ma szansę przyczynić się do tego, że polski system fiskalny stanie się bardziej przyjazny dla przedsiębiorców. Do tego jednak niezbędne są opinie odnośnie do obecnego systemu podatkowego oraz postulaty zmian w podatkach, które poprawiłyby sytuację podatników, a zwłaszcza przedsiębiorców.

Więcej www.pkpplewiatan.pl

■  STANDARDY RACHUNKOWOŚCI. Na ostatnim posiedzeniu Komitet Standardów Rachunkowości dyskutował na temat propozycji tematów kolejnych standardów i stanowisk, jak również zaangażowania Komitetu w inne działania. Następne posiedzenie odbędzie się 16 października.

Więcej www.mf.gov.pl